Menu  Danh mục

 Chuyên viên tư vấn

Mr. Lê Hải

091.352.3366 0869.123.789

Khu vực môi giới : Khu vực Thủy Nguyên, bắc sông Cấm

Mr. Lê Vững

0989.902.808 0838.972.268

Khu vực môi giới : Khu vực Thủy Nguyên, bắc sông Cấm

Mr Tự

0569.668.999 08585.88899

Khu vực môi giới : Khu vực Thủy Nguyên. Bắc Sông Cấm